dilluns, 23 de gener de 2012

Carta de presentació

Assemblea per la Diversitat som un grup de joves afiliats a l’ONCE organitzats de forma democràtica, horitzontal i lliure que pretenem establir un espai de diàleg obert, plural, crític i independent. Assemblea per la diversitat neix amb l’objectiu de renovar de forma transversal l’activitat social i cultural de l’ONCE per tal de millorar les condicions de vida dels invidents i deficients visuals que pertanyen a l’entitat i, en general, a tots els col·lectius que pateixen qualsevol mena de diversitat funcional.
Així doncs, som una agrupació sense cap ànim de lucre que defensem els interessos dels afiliats i realitzem propostes per a la seva formació i integració dins la societat. Les reunions assembleàries, que es defineixen pel seu caràcter obert, horitzontal i independent, són convocades dues vegades el mes, i esdevenen el nucli d’acció de l’agrupació. A les assemblees prenem les decisions i acordem les propostes i activitats que des de l’agrupació volem dur a terme.
D’aquesta manera, amb les nostres activitats pretenem millorar la qualitat de vida dels afiliats a l’ONCE i realitzar de forma assenyada i constructiva propostes que renovin el sistema de funcionament de l’entitat, i n’afavoreixin la gestió. Així, considerem necessari acostar la vida política de l’ONCE als afiliats i fer-los més partíceps de les decisions i mesures que es prenen, atès que es palesa un greu desconeixement envers aquestes qüestions en un bon nombre d’afiliats.
A més, defensem una redefinició del model territorial que promogui la descentralització i vetlli per la diversitat i la pluralitat nacional inclosa dins l’Estat, tal com reconeix la Constitució. No és només el respecte cultural que ens duu a defensar la territorialitat, pensem que un model descentralitzat ajudaria notablement a alleugerir el pes de la burocràcia i afavoriria l’eficiència dels tràmits administratius.
D’altra banda, des d’Assemblea per la diversitat considerem fonamental desenvolupar una important vessant d’ajuda social que permeti de facilitar la situació de les persones discapacitades. Considerem ben necessàries, en aquest sentit, les tasques de sensibilització de la societat en relació a les persones que pateixen algun tipus de diversitat funcional.
A més, prioritzem la necessitat de poder donar una formació sòlida a tots els joves afiliats, que els permeti de dur a terme els estudis reglats amb un nivell d’integració i eficiència òptims. Aquesta preocupació per la formació pensem que s’ha d’estendre i ha de ajudar els joves a cobrir les mancances que la discapacitat els pugui ocasionar. Tanmateix, volem tractar aspectes com la diversificació de la formació i integració laboral, explorant noves possibilitats d’ocupació per a persones discapacitades visuals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada