dissabte, 3 de maig de 2014

Reflexionem una mica...

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) al 1980 elavora La Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvàlues (CIDDM) i elavoren les següents definicions:

 

Dèficit: pèrdua o anormalitat d'una funció o d'una estructura anatòmica, fisiològica o psicològica. No indica malaltia.

 

Discapacitat: restricció o absència de la capacitat de realitzar una activitat en la forma que es considera normal per a l'ésser humà.

 

Minusvàlua / handicap: situació que limita a l'individu o li impideix desenvolupar el rol que és normal per a ell, conseqüència d'un dèficit o discapacitat. En funció de l'edat, el sexe, factors socials i culturals.

 

 

Però al 2011 es canvia per La Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF) a la qual el terme dèficit queda substituit per Funcionament: Terme genèric per a designar totes les funcions i estructures corporals, la capacitat de desenvolupar activitat i la posibilitat de participació social de l'ésser humà.

 

El terme Discapacitat varia una mica la seva definició: limitació en la capacitat de dur a terme activitats i les restriccions en la participació social de l'ésser humà.

 

Salut: element clau per relacionar funcionament i discapacitat.

 

Que penseu?

Esteu d'acord amb el que diu l'OMS?

 

 

 

 

Elena Gutierrez
 

#Somdiversitat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada