dimecres, 15 d’octubre de 2014

Nova Llei d'AccessibilitatSegons informa ACIC, el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la nova llei Catalana d’accessibilitat per 131 vots a favor i que substitueix l’antiga llei del 1991.

La nova llei té com a objectiu actualitzar la legislació catalana basant-se en les previsions de la 
Convenció Internacional de l’ONU de Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, i incorpora importants mesures en favor de les persones amb discapacitat sensorial, i especialment visual.

L’ACIC treballa des de fa anys en la reforma de la llei i el Codi d’Accessibilitat, i ha participat activament en el procés legislatiu que conclou de moment amb l’aprovació de la llei, presentant al • legacions a l’avantprojecte, negociant amb el Departament de Benestar i família; elaborant 
propostes al projecte de llei en fase de tramitació parlamentària, mantenint contactes amb els portaveus de tots els grups polítics que van acollir les nostres propostes en les seves esmenes a la llei, i intervenint en defensa d’aquestes propostes davant la Comissió Parlamentària que ha elaborat i discutit el text. 
La nostra entitat va tenir la gran oportunitat de comparèixer al Parlament per tal de fer aquesta defensa, realitzada per Joan heras en nom de l’associació, i avui una representació d’ACIC ha assistit al ple durant el debat i l’aprovació de la llei.

El resultat de tota la feina conjunta realitzada entre el teixit associatiu, tècnics i diputats és un text legal sense precedents en la legislació catalana, en què la discapacitat visual apareix amb força, tot i que té d’altres mancances com la carència de pressupost o els terminis d’algunes accions.

Entre les mesures que inclou la nova llei, destaquen les següents:

1r. En matèria d’ús de béns i serveis: 


 • 1. Es reconeix l’obligació de facilitar informació accessible en serveis
 • d’ús públic, mitjançant documents en Braille, lletra ampliada o sistemes
 • alternatius. Els productes de consum garantiran un disseny universal, i l’accés a informació rellevant com identificació, data de caducitat, al•lergògens
 • d’aliments, la més rellevant en productes perillosos, i els prospectes dels medicaments.
 • 2. Quant a mitjans audiovisuals: Obligació gradual d’implantar audiodescripció subtitulació i
 • llengua de signes per a la programació audiovisual (TV), i obligació a les productores i distribuïdores de cinema D’audiodescriure i subtitular, a més d’incorporar la audionavegació en la distribució digital de les pel • lícules.
 • 3. S’obliga a les entitats financeres a garantir sistemes tecnològics
 • accessibles i assegurar la confidencialitat.
 • 4. Es regula el dret d’atenció personalitzada en l’ús de serveis
 • públics I alguns de privats com els supermercats.
 • 5. Es regula l’abaratiment de la compra per Internet de les persones amb discapacitat.

2. En l’àmbit educatiu: 

Es reconeix legalment per primera vegada la garantia de l’aprenentatge i ús del braille en l’àmbit educatiu quan es consideri necessari per a la persona amb discapacitat visual. 

3. En les relacions amb l’Administració: 


 • 1. S’obliga a facilitar informació, formularis d’ús freqüent etc, en format accessible.
 • 2.S’obliga a incorporar el braille a targetes i carnets.
 • 3. Es regula l’accessibilitat web.

4. En matèria d’accessibilitat cultural: 


 • 1. S’estableix l’obligació per al Govern, en 2 anys, d’acordar amb els
 • diversos equipaments culturals, el desenvolupament de plans d’accessibilitat a l’edificació i la comunicació,
 • així com dels continguts.
 • 2. S’obliga al govern a establir en 2 anys criteris mínims obligatoris
 • d’accessibilitat dels equipaments culturals.
 • 3.Es regula l’obligació d’una correcta difusió dels serveis culturals i d’altres serveis que siguin accessibles.

5. Participació

pel que fa a la participació, s’acull un model de participació amb una 
formulació més oberta i respectuosa amb la pluralitat d’entitats existent. 

6. Altres novetats: 


 • 1.Tarjeta d’aparcament també per a persones cegues, (les considera incloses en el concepte mobilitat reduïda).
 • 2.Es regula un segell de qualitat per complir les normes d’accessibilitat.
 • 3.S’estableix la Possibilitat de l’Administració d’expropiar als propietaris i
 • comunitats de veïns per fer obres d ’accessibilitatl si es neguen a realitzar-les.
 • 4.Es regula un règim d’infraccions i sancions, i un procediment sancionador.

Valoració 


Des de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, valorem molt 
positivament l’aprovació d’aquesta llei, que recull La majoria de les nostres 
propostes en matèria d’accessibilitat cultural, etiquetat accessible, 
dret d’acompanyament a grans superficies, reconeixement del braille a l’educació i a les relacions amb l’Administració, accessibilitat en matèria audiovisual, etc 

Estem convençuts que serà un instrument important per tal d’avançar en 
polítiques de discapacitat en els propers anys.

Ara cal que es concreti en un bon desenvolupament reglamentari, amb la promulgació del nou Codi d’Accessibilitat, en l’elaboració del qual estem treballant juntament amb els tècnics de l’administració des de 2009. Aquest Decret hauria de veure la llum properament, segons el
compromís electoral de l’actual Govern, tot i que fa força temps que s’hi treballa i s’ha anat endarrerint tant la llei que avui s’aprova com aquest codi.


Des de la nostra entitat, a l’alegria per aquesta fita històrica en les polílticas d’integració de les persones amb discapacitat visual que suposa la aproció d’aquesta Llei, unim la nostra disposició a seguir treballant en el dur camí de 
desenvolupar-la i aplicar-la.


Finalment, des d'AxD volem agraïr la discreta però constant tasca de ll'Associació Catalana per a la Integració del Cec (A.C.i.C.) en la defensa dels nostres drets.

divendres, 10 d’octubre de 2014

Vot accessible pel 9N

La Generalitat ha posat en funcionament un sistema per a la sol·licitud del vot accessible per a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.

Les persones amb discapacitat visual que ho vulguin tenen a la seva disposició la documentació de votació accessible en sistema Braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de l’opció escollida. La documentació que s’envia conté:

 • a) Un sobre de votació segons el model oficial normalitzat, que està dins d’un sobre etiquetat en sistema Braille com a “Sobre de votació”.
 • b) Una papereta de votació normalitzada, col·locada correctament dins d’una plantilla que permet identificar les opcions de vot, amb unes finestres encunyades mitjançant les quals la persona participant pot marcar amb una “X” les seves opcions de vot.
 • c) Un document, en sistema Braille, amb la data de la consulta i el literal dels dos apartats de la pregunta formulada, així com la posició de les opcions de resposta en la plantilla descrita en el punt anterior.
 • d) Un full explicatiu de la utilització de la documentació, en sistema Braille.

Les persones amb discapacitat visual greu que no coneguin el sistema de lectoescriptura Braille poden ser assistides per una persona de la seva confiança que els faciliti el suport necessari durant l’emissió del vot.

La sol·licitud es realitza, a través del número de telèfon 012, entre els dies 30 de setembre i 18 d’octubre de 2014. Cal indicar el nom i cognoms, el domicili, el número de DNI o NIE i el telèfon de contacte.

La persona que hagi comunicat la seva intenció d’utilitzar el procediment de vot accessible rebrà la documentació de vot en el sistema Braille a casa seva. En el cas que no la rebi, la documentació estarà disponible el dia de la votació a la mesa de consulta que li correspongui.

Igualment, el president o presidenta de la mesa de consulta o, si s’escau, algun dels gestors, acompanya la persona sol·licitant a un lloc específic dins del local de consulta que permeti la manipulació de la documentació tot garantint el secret del vot i facilitant l’autonomia de la persona per exercir-lo.

Una vegada seleccionada la seva opció, se segueix el mateix procediment de votació descrit per a tots els participants.


mës informació alweb de la Generalitat sobre el vot accessible a la consulta


dilluns, 6 d’octubre de 2014

ACIC presenta el llibre de Joana Raspall en tinta i Braille

Els amics d'ACIC presenten demà aquest acte que tindrà lloc a la biblioteca Sagrada Família de Barcelonael 7 d'octubre a les 19:00 

En el marc del programa Parlem amb… la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte acull la presentació del llibre inèdit de Joana Raspall El retrat de l'avi, un text biogràfic accessible per a persones cegues, editat simultàniament en sistema braille i lletra impresa.

Aquest text va ser editat per l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) al 2013 en motiu del centenari del naixement de l'escriptora.

El llibre té la particularitat d'integrar el Braille (codi de lectoescriptura de les persones cegues) i la lletra impresa en tinta en el mateix exemplar. A la portada, una fotografia en relleu i color, mostren la jove Joana i el seu avi.

El relat va ser cedit per part de l'escriptora en motiu d'aquesta edició i, editant-lo i publicant-lo amb el suport de l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l'entitat pretén retre homenatge a la seva trajectòria i per altra banda, divulgar el coneixement del sistema Braille i reivindicar-ne el seu ús.

L'acte pot ser d'interès tant per a amants de la literatura com per a professors, monitors, treballadors socials, periodistes de cultura o persones cegues o vidents que tinguin curiositat per descobrir un volum inclusiu amb un un text desconegut de joana Raspall.

L'escriptor cec santfeliuenc i amic personal de l'escriptora , Agustí Vilar, farà una ponència sobre l'autora i a continuació persones cegues i vidents llegiran el retrat que l'homenatjada va fer del seu avi.

A continuació s'explicarà com s'ha produít i gestat aquest projecte, que pretén apropar el Braille a petits i grans.

Intervindran: 
José Ángel Carrey, president d'ACIC; 
Agustí Vilar, escriptor i amic de la Joana Raspall i 
Neus Salvat, psicopedagoga i vicepresidenta d'ACIC.

Llegiran en Braille i lletra impresa: 
Maria José Ania, Paquita Garcia i Francesc Vila.

els assistents que ho desitgin podran adquirir un exemplar del llibre fent una aportació solidària per a l'ACIC en concepte d'ajut per a l'edició i impresió del text.

Dades de l'esdeveniment 

Data i hora:dimarts 7 d'octubre de 2014. 19:00h 
Lloc: Biblioteca sagrada Família. Auditori Josep M. Ainaud de Lasarte
Adreça: Provença, 480 de Barcelona 
Metro Sagrada Família. Busos 19, 33, 34, 50, 51, H10 i V21
AssCatalana