dimarts, 3 de març de 2015

Carta d'Àngel Mas reflexionant sobre la revista Il·lusió (II part)

Benvolguts lectors i lectores del bloc:
            Com a continuació de l’escrit que porta com a títol “reflexions sobre la Revista Illusió, publicat al Bloc amb data 21 de desembre de 2014 i tal com vaig informar, passo a comentar, seguint els mateixos criteris establerts a l’article anterior, el que fa referència a Integració Laboral:
La Revista Il·lusió, de juliol-setembre 2014 (número 79) consta de 25 pàgines en Arial 14 i en negreta; la presentació ocupa fins a la pàgina 2 i meitat de la 3, quelcom ens queden 22’5 pàgines en que s’ubica la resta d’informació.
            Feta la categorització (que per suposat i podria haver variacions) els resultats han estat:
Integració laboral = 1 pàgina, de les 22’5 pàgines de que consta la Revista
Observant aquesta dada podem veure que sols el 4’44% es dedica a Integració Laboral.
            En el present escrit sols comentaré l’article sobre Integració Laboral i que amb el nom “L’ONCE i la seva Fundació van crear 9.214 llocs de treball el 2013“
L’article publicat diu:                   
L
L’ONCE i la seva Fundació van celebrar el 2013 els seus 75 i 25 aniversaris, respectivament, impulsant la xifra rècord d’un total de 9.214 llocs de treball, dels quals 8.159 corresponen a persones amb discapacitat (gairebé 9 de cada 10), segons consta en la Memòria de l’ONCE i la seva Fundació 2013. A Catalunya, s’hi van crear 1.366 nous llocs de treball. D’ells, 334 van ser interns i altres 1.032, a través de terceres empreses i entitats amb el suport de la nostra Organització. A més, l’Organització impulsa el principi de paritat de gènere per a la igualtat efectiva de dones i homes, ja que l’ocupació de dones suposa el 45% del total. A la fi del 2013, treballaven directament a l’ONCE a Catalunya més de 3.300 treballadors i treballadores, el 94% amb discapacitat i vuit de cada 10 amb contracte indefinit. Pel que fa a l’edat, del total d’ocupació generada, un 19,8% ho va ser per a persones amb menys de 30 anys, el que demostra l’aposta de l’ONCE i la seva Fundació pels joves amb discapacitat, el 7,4% de la plantilla.       
En total, les vendes del conjunt de jocs comercialitzats per l’ONCE durant el 2013 han ascendit a 1.836,8 milions d’euros, dels quals aproximadament la meitat es destina a pagament de premis. Aquest import de vendes va ser un 4% inferior al del 2012.
Al tancament del 2013, un total de 71.769 persones estaven afiliades a l’Organització. A Catalunya, els afiliats eren 10.529 persones, tot incorporant-se 475 nous afiliats, tots amb la cobertura social de l’Organització i un tracte i serveis personalitzats”.
 Fent una lectura reflexiva i sense entrar en cap recopilació de dades quantitatives ni fer un estudi científic qualitatiu, em dono compte que:
L’article enumera el número de llocs de treball creats en España i Catalunya de persones amb discapacitat, fa un desglós segons homes/dones i una estadística global segons l’edat. Segueix l’article amb el número total de vendes del conjunt de jocs comercialitzats per l’ONCE durant l’any 2013, amb els percentatges dedicats a premis. Conclou amb el número d’afiliats a España i Catalunya.
Per tant l’article es limita a donar un seguit de dades numèriques, que en cap cas dic que no siguin interessants; doncs el més rellevant és el que no és diu:
 No es reflecteix el número de persones amb discapacitat visual que s’han integrat al mon laboral, i com a conseqüència en que grups de treball o perfils professionals.
En cap de les dades numèriques es reflecteix el número de persones amb discapacitat visual.
 No hi ha cap referència als sectors del treball  on s’han integrat, zones, tipus d’empreses/o entitats, demanda de perfils professionals (ceguesa o baixa visió amb percentatges?.
            No cal posar de relleu la preocupació que com afiliat a l’ONCE, em dispensa aquesta falta d’informació, ja que l’escrit per si mateix ja ho reflecteix.
            Amb el desig de rebre una acurada informació sobre l’accés a l’àmbit laboral i la situació actual a Catalunya de les persones amb discapacitat visual, rebeu una cordial salutació.

                                                                       Àngel Mas Parera
Àngel Mas i Parera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada