dimarts, 30 de juny de 2015

Retalls històrics del CRE ONCE Barcelona - Article 2

Per segona vegada us trameto un article , amb el títol ”Retalls”, sobre les meves vivències en el CREDV, sempre procurant promoure el millor pels nens/nenes-nois/noies amb diversitat funcional visual i les seves famílies. 
 El present article parla per si sol, dons els meus comentaris serveixen per situar-nos en el temps i deixar per les lectores i lectors les conclusions. Tampoc pretén, de cap manera, fer una crítica negativa als professionals que formen part del CRE ONCE BARCELONA, ja que com podeu veure, no van participar en aquest procés; ni tant sols van estar assabentats: en el primer Document per part de la Direcció del CREDV i en el segon per la negativa de la major part de l’Equip Psicopedagògic. Sense més preàmbuls i cronològicament passo als documents que fan al cas: 
 Respecte al primer, tot queda reflectit en el mateix Document. Només indicaré que va ser entregat personalment per una Comissió de professionals afiliats a l’ONCE i a la vegada treballadors del CRE ONCE BARCELONA al seu Director, durant l’any 2008, per tal de que es tractessin els punts del document, tant a nivell de Direcció com per part dels professionals vidents, amb la finalitat d’arribar a un consens assumible per tothom. Voldria afegir que la disposició per tractar aquests punts per part dels invidents era obert a fer les esmenes corresponents sempre amb la perspectiva de millorar la convivència entre nosaltres i la eficiència en el treball. 
Cal remarcar que no hi va haver una devolució comentada, ni es va tractar el document amb els afiliats ni amb el personal sense problemes de visió, tanmateix el document va caure en un “sac foradat”. Mai vaig comprendre les raons d’amagar per part del Director un Document com el que llegireu tot seguit. 
Hi ha actuacions incomprensibles que potser tenen alguna raó de ser, però que em sobrepassen. Respecte al segon Document cal dir que l’elaboració va ser proposada i aprovada per unanimitat per tots els components de l’Equip Psicopedagògic del CRE ONCE BARCELONA, el 15 de setembre de 2011. S’acorda en la mateixa reunió que cada component lliurarà al Pedagog del CRE ONCE BARCELONA els suggeriments i en propera reunió es posaran en comú per a redactar el Document definitiu. De moment el Document tindrà un caire intern a nivell d’equip En reunió posterior, el Pedagog indica les propostes rebudes . En funció d’aquestes és elaborat el document pel pedagog i Psicopedagog i s’acorda que en propera reunió es presentarà el document definitiu perquè es facin les modificacions que calgui . a primers de març es presenta un borrador del document, hi ha un intercanvi d’opinions per part dels components de l’Equip Psicopedagògic i s’acorda continuar amb la valoració en properes reunions. Finalment el Document no és aprovat per la majoria (sols el pedagog i psicopedagog, ambdós amb discapacitat visual), hi estan d’acord. Document nº 1 - PAUTES PER A UNA BONA CONVIVÈNCIA - GRUP D’AFILIATS DEL CRE ONCE BARCELONA El dia 21 d'abril del 2005 ens vam reunir un grup de 10 professionals del CRE amb discapacitat visual, amb l'objectiu de parlar de diverses qüestions relacionades amb la nostra discapacitat, vinculades a les nostres tasques laborals i que considerem (encara) no resoltes després de molts anys. 
D'aquesta trobada sorgeix la necessitat d'elaborar un document d'interès general que afavoreixi una sèrie d'actituds personals que ens poden ajudar a tots i, al mateix temps, contribueixi a normalitzar més la tasca professional de la persona amb discapacitat visual com a company de treball al CRE. 
Així doncs, uns anys després de treballar-hi, pensar-hi i parlar-ne, us presentem aquest document sintetitzat en 10 punts per tal de ser el màxim d'aclaridor i concís. Agraïm d'antuvi la vostra acollida i anàlisi. 
 1. Potenciar les relacions laborals d'igual a igual, en un ambient de confiança mútua i de credibilitat professional. 
2. Fomentar el treball en equip que facilita molt la tasca als professionals i augmenta la cohesió interpersonal en general. Com a tal equip no tothom ha de fer la mateixa feina, cal complementar-se d'acord amb diversos factors facilitadors de la tasca, d'aptitud i preparació. En tot cas, serà el mateix professional discapacitat visual qui expressi les seves necessitats. 
3. Tenir en compte, en les itineràncies o altres desplaçaments professionals, l'excessiva complexitat del recorregut i la desproporcionada inversió de temps en relació a la productivitat com a criteri important -no únic- a l'hora d'assignar una tasca a un professional amb discapacitat visual. 
4. Incloure persones amb discapacitat visual en la formació dels nous professionals del CRE per tal de transmetre unes orientacions bàsiques i normalitat en el tracte quotidià. 
5. Respectar el temps de treball, que en determinades activitats pot ser superior, degut a la dificultat específica per al professional discapacitat visual. 
6. Evitar que en el treball amb famílies i en altres activitats es presenti al professional vident com a tècnic i al professional deficient visual només com a model. Igualment, caldrà valorar sempre en primer lloc la professionalitat i no la discapacitat visual. 
7. Atendre de forma prioritària en l'entorn de treball les ajudes (tiflotècniques i no tiflotècniques) necessàries per a que els professionals amb discapacitat visual puguin realitzar les seves tasques en igualtat d'oportunitats, de manera que aquestes mesures quedin regulades dintre del funcionament del centre. 
8. Utilitzar sistemes de comunicacions interpersonals normalitzats i d'informació en l'àmbit laboral accessibles per a tothom. 9. Procurar que, en utilitzar ordinadors compartits, les adaptacions restin de nou actives en cas d'haver-les desactivat anteriorment. 10. Evitar, en els espais compartits, fer canvis en la distribució del mobiliari i en l'ordre dels objectes, sempre que sigui possible, i avisar, de forma accessible, de les modificacions que es puguin produir. Document nº 2 CODI DE BONES PRÀCTIQUES Durant el mes de març de 2012 es va presentar el Document final a l’Equip Psicopedagògic del CRE ONCE BARCELONA. No va ser aprovat per majoria, sols els dos professionals amb dèficit visual (el pedagog de l’ONCE i el psicopedagog del Departament d’Ensenyament) hi van estar d’acord. Per tant el Document va quedar en suspès. El Document diu: L’equip Psicopedagògic del CRE ONCE Barcelona des del convenciment de tots els seus integrants, creu que a més de les funcions professionals que li són pròpies, ha de respondre d’igual forma, amb el seu fer del dia a dia, amb unes actituds i valors inherents a una societat inclusiva, de la qual sens dubte en forma part l’escola. Després d’un treball de reflexió, hem elaborat aquest document concís i obert a tothom, per tal de fer extensives aquestes actituds a tots els Equips del CRE per tal d’esdevenir un referent en l’àmbit de la inclusió educativa, d’una manera natural i quotidiana. 
 1. Volem promoure les relacions interpersonals en l’àmbit professional d’igual a igual, en un ambient de confiança mútua i de credibilitat entre tots els components de l’equip Psicopedagògic. En aquest sentit, el nostre actuar en el treball diari, és d’una manera natural, exemple normalitzador i de sentit comú de les relacions interpersonals acceptant les diferències des de la diferència. 
2. Treballar en equip considerant les capacitats diferents de cadascun dels components, que facilita molt la tasca als professionals i augmenta la cohesió interpersonal en general. 
3. En un equip no tothom ha de fer la mateixa feina, cal complementar-se i coordinar-se d’acord amb diversos factors facilitadors de la tasca, d’aptitud i preparació. En aquest sentit, serà el mateix professional discapacitat visual qui expressi les seves necessitats reals. 
4. En els desplaçaments professionals per realitzar tasques educatives, s’ha de considerar l'excessiva complexitat del recorregut i la desproporcionada inversió de temps en relació a la productivitat com a criteri important -no únic- a l’hora d’assignar una tasca a un professional amb discapacitat visual. Tanmateix, es tindrà en compte l’opinió del professional amb diversitat funcional visual, sense que això comporti reducció de feina, sinó equitat. 
5. Volem adaptar i classificar els materials, aparells, recursos i documents, així com els espais de treball, de manera que siguin el més accessibles per a tothom. 6. Qualsevol recurs i material d’us per l’equip Psicopedagògic ha de ser de fàcil localització i maneig per a tothom. 
7. La comunicació oral i escrita és un acte natural i normalitzador en qualsevol context. Per tant tota comunicació ha de ser accessible per a tothom: persones vidents i persones invidents. 8. Tenim cura que, en utilitzar ordinadors compartits, les adaptacions restin de nou actives en cas d’haver-les desactivat anteriorment. 
8. Evitem, en els espais compartits, fer canvis en la distribució del mobiliari i en l’ordre dels objectes, sempre que sigui possible, i avisar, de forma accessible, de les modificacions que es puguin produir. 10.La nostra manera de fer i de ser, reflectida en els punts anteriors, és extrapola ble a la relació personal i professional que dia a dia mantenim amb els altres equips del CRE, amb els alumnes i les seves famílies. Les reflexions i les conclusions pertanyen a cada lectora i lector del Bloc. Quelcom sols em resta escriure dues frases: cadascuna referent a cada un dels dos Documents: 
PRIMER DOCUMENT: “Confondre autoritat amb autoritarisme és de necis”. 
 SEGON DOCUMENT: “El que aprèn i aprèn i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra” de Plató

Àngel Mas Parera


Volem recordar que el Blog d’Assemblea per la Diversitat és un espai obert a aportacions que tinguin relació amb el món de la diversitat funcional, ja provinguin de persones membres de l’entitat o no, essent cada autor responsable de les seves opinions i reflexions, que son en tot cas personals. D’aquesta manera, us volem encoratjar a participar d’aquest blog fent-nos arribar els vostres escrits al correu electrònic de l’entitat.

dilluns, 29 de juny de 2015

L'11S, els cecs també omplirem la Meridiana

Us fem arribar per si és del vostre interès la convocatòria que els companys de Cecs.cat i de l'Assemblea Nacional Catalana fan en relació a la Diada de l'Onze de Setembre a la que diversos membres de la nostra entitat hi participaran.

El proper 11 de setembre tens una cita amb cecs.cat 
 Benvolgut, benvolguda, Com bé saps, tenim a tocar el proper 11 de setembre, que enguany té una importància cabdal pel nostre futur. És per això que et convidem a participar a la Via Catalana amb cecs.cat. Volem omplir la Meridiana de Barcelona per convertir-la en el carrer Major de la República Catalana. Dibuixarem 135 trams que representaran els escons del Parlament i els omplirem de contingut amb els 10 eixos de l’Assemblea. L'objectiu és convertir les eleccions del 27-S en un plebiscit amb una victòria clara per la independència, el pas definitiu. La diversitat funcional visual té un lloc a la Via Catalana i volem sumar el nostre suport a la independència. Si vols, podem anar-hi junts i posar la primera pedra de la nova República Catalana. Per tal d’organitzar-nos, ens cal saber quantes persones serem. Envia’ns un correu electrònic a info@cecs.cat i indica’ns els noms de les persones que vindreu, els e-mails i un telèfon de contacte. El dia 10 de juliol tanquem la preinscripció. No hi faltis! Ben aviat tindrem més informació de com es desenvoluparà la jornada, però el que ja sabem és que serà inoblidable.

dissabte, 20 de juny de 2015

La direcció del CREDV

Lectors i lectores del bloc:

El 4 de desembre de 2014 es van fer les previstes però anticipades eleccions de l’ONCE a tot l’Estat espanyol. Eleccions que requereixen d’un anàlisis de la convocatòria, procés, desenvolupament de la jornada de votació i resultats finals. Tanmateix no faig cap comentari al respecte, ja que persones més preparades són les que ho podrien fer o potser ja ho han fet, encara que com afiliat a l’ONCE tinc la meva opinió.

Passat un raonable espai de temps, el 23 de gener de 2015 i signat a Madrid pel Vicepresidente del Consejo General , ens van comunicar el nom dels responsables dels Equips de Gestió a Catalunya. La meva sorpresa va ser el nomenament continuista del Director del CRE ONCE BARCELONA . Davant la inesperada noticia, em veig en la obligació d’exposar els motius de la sorpresa, quelcom poden ser subscrits o no per altres persones.

D’antuvi he de manifestar la meva estranyesa que després de 8 cursos escolars, s’hagi renovat la confiança en el mateix Director. Voldria fer esment que desconec com s’ha produït la decisió del seu nomenament; el que sí es coneix és la tasca realitzada en el transcurs dels darrers  8 cursos escolars.
Fer aquesta afirmació, seria imprudent per la meva part sinó ho argumentes amb fets rellevants constatats i contrastats sobre la seva trajectòria (o be exposar “la situació actual del CREDV, fruit de les decisions preses en els darrers 8 cursos”).
No voldria desmerèixer ni posar en dubte les qualitats professionals del Director, donx sense dubtes tothom és vàlid per fer unes tasques i en Contraposició no ho és per altres. Aquesta és la qüestió: ser el màxim responsable d’un Centre educatiu de les característiques del Centre de Recursos, requereix d’una formació i actitud exemplificadora per a tots els que formen part del Centre
.

 Pensant n el millor per l’alumnat i les seves famílies, em vec en la obligació de reflectir de manera concisa alguns fets de la situació actual d’un centre tant emblemàtic i que en situacions passades complia els objectius establerts.
amb dos blocs enumeraré i comentaré breument alguns dels arguments que m’han fet discrepar d’una situació anòmala. El primer bloc em basaré en els canvis estructurals/organitzatius/funcionament  i en el segon amb el clima relacional dels 8 cursos escolars.

- Primer bloc
. El CREDV, hauria de disposar d’un ideari, un Projecte Educatiu de Centre (PEC o semblant com podria ser un Pla Estratègic, i un Projecte curricular de Centre o semblant (PCC) amb les peculiaritats pròpies i específiques del Centre de Recursos. A l’abast de totes les persones implicades.
. Supressió de l’estructura organització i funcionament per equips.  La supressió dels equips del Programa d’Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), Educació Infantil i Primària, Equip de Secundària Obligatòria i Post obligatòria, ha ocasionat un seguit de canvis que no han afavorit l’atenció a l’alumnat. Com a contrapartida els professionals han estat agrupats per sectors, havent d’assumir el suport a alumnes d’Educació Infantil, primària, Secundaria, Secundària post obligatòria (Batxillerat i Formació Professional) i a l’alumnat amb altres discapacitats afegides a la visual. Tanmateix amb aquesta l’inia, tot professional pot fer qualsevol tasca i aixó com és fàcil de comprendre és del tot impossible.
. És difícil comprendre la supressió del Programa d’Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), format per professionals especialitzats que complia amb escreix les seves funcions: Assessorament a les Escoles d’Educació Especial, Suport a l’alumnat amb dèficit visual i altres trastorns, suport a les famílies, assessorament a altres professionals del CREDV...
. Supressió de l’EAP, encara que els seus professionals formen part de l’Equip Psicopedagògic. Si be, Puc arribar a comprendre el motiu degut a que era l’únic EAP específic a Catalunya.
. Supressió del DOIET. Departament d’Orientació, Investigació i elaboració didàctiques. Era un referent capdavanter.
. Supressió del Servei d’Orientació Acadèmica i Professional (SOAP), que entenia i aplicava l’Orientació com un procés continuat i sistemàtic, col·laborant amb l’orientació amb els Centres escolars on estaven escolaritzats els alumnes, així com realitzar un seguit d’actuacions pròpies de la teoria i practica orientativa.
. Falta de criteris organitzatius, metodològics i estructurals en la realització de les Activitats Complementaries, així com en l’escolaritat compartida entre el Centre de Recursos i el Centre de referència on cursa els estudis l’alumnat.

- Segon bloc
. Les substitucions del personal de l’ONCE no es cobreixen i ho han de fer els professionals del Departament d’Ensenyament, amb el que comporta: reduir quantitativament i qualitativament el suport als alumnes que tenen encomanats. Cal dir que els professionals del Departament d’Ensenyament son cobertes les substitucions seguint les directrius del propi Departament.
. Pocs són els professionals amb discapacitat visual que treballen en el CREDV. Progressivament s’ha reduït el número, i en bastants cassos, les seves baixes per jubilació, no han estat cobertes per professionals amb aquest perfil.
. Resolució de conflictes. Generalment molts dels conflictes no s’han solucionat, be per silencis be per actuacions autoritàries en que la manca de diàleg a quedat pales. Gairebé aquesta manera de fer ha condicionat i “la po” ha estat un element decisiu en les conductes i comportaments de gran part del personal. Cal dir, que vull comprendre al personal; avui dia, és difícil trobar i mantenir una feina.
. Sovinteja la manca de criteris en la selecció del nou professorat, on prevalexen altres criteris no gaire clars...; en qualsevol cas, la professionalitat i l’actitud hauria de ser l’únic requisit.
Nul·la la participació dels pares i mares en les decisions educatives.
. . Nul·la participació i el consens dels professionals en les decisions educatives.
. Nul·la participació de l’alumnat en les decisions educatives.
. Desconeixement del Conveni entre el Departament i l’ONCE. Potser no és d’obligat compliment; però en el convenciment de que el personal del CREDV, conèixer la Institució en que desenvolupa el seu treball és gairebé convenient i necessari. A més de la implicació a la Institució.


Com a conseqüència de l’exposa’t, és necessari regular l’accés a la Direcció i el funcionament general del Centre de Recursos Específics de suport a l’educació de l’alumnat amb discapacitat visual, mitjançant normativa del Departament d’Ensenyament que garanteixi la idoneïtat com en qualsevol altra Direcció i funcionament de Centre educatiu, sempre pensant el millor per l’alumnat i les seves famílies.


Nota: S’utilitza els termes CREDV i/o CRE ONCE BARCELONA, per a designar el mateix Centre de Recursos.
CREDV = Centre de Recursos Educatius per a deficients visuals.


Àngel Mas Parera

Volem recordar que el Blog d’Assemblea per la Diversitat és un espai obert a aportacions que tinguin relació amb el món de la diversitat funcional, ja provinguin de persones membres de l’entitat o no, essent cada autor responsable de les seves opinions i reflexions, que son en tot cas personals.

D’aquesta manera, us volem encoratjar a participar d’aquest blog fent-nos arribar els vostres escrits al correu electrònic de l’entitat.